Iedere dag
een glimlach

VVE Uk & Puk

Bij Kiekeboe willen we zo goed mogelijk voor kinderen zorgen. Dat betekent ook: de juiste voorwaarden creëren zodat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom werkt Kiekeboe vanuit Uk & Puk, een totaalprogramma gericht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Uk & Puk is een pedagogische methodiek voor de kinderopvang. Door speelse activiteiten oefenen kinderen hun vaardigheden op het gebied van spraak en taal, omgaan met gevoelens, omgaan met elkaar, bewegen, ervaren en ruimtelijk begrip. Alle stamgroepen werken met hetzelfde thema. Ouders worden op de hoogte gehouden door middel van een informatiebrief. Daarin staan ook tips over hoe u thuis op het thema kunt aansluiten.

Inschrijven
1467202387-original-kiekeboe-website-20160617-661

Dit is Marja.
Bel of mail gerust
als je vragen hebt. 

0495-59 40 01

mascot
Marja Kuipers